Φαίδων Ταμβακάκης

Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST
Φαίδων Ταμβακάκης, 50, Συνιδρυτής της ALPHA TRUST Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Εν έτει 1987). Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος. M.A. in Investment & Finance, Exeter University. Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Taylor Young Investment Management Ltd. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ). Μέλος Δ.Σ. Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα.