Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

  Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication). Η δραστηριότητα της επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες. 1) Προώθηση εταιριών σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, τραπεζίτες, αναλυτές και χρηματοοικονομικά Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη και Αμερική, 2) Αμερικανικά Εμπορεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Closed End Funds) και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) καθώς και 3) Εισηγμένες Ναυτιλιακές εταιρίες. Οι υπηρεσίες της Capital Link συνδυάζουν Επενδυτικές Σχέσεις, λύσεις πληροφορικής-Information Technology και χρηματοοικονομικά Μέσα Ενημέρωσης σε ένα καθετοποιημένο και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με στόχο την μεγιστοποίηση της προβολής και αναγνωρισιμότητας των εταιριών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η Capital Link συνεργάζεται στενά με τα τρία κύρια Αμερικανικά Χρηματιστήρια – New York Stock Exchange, American Stock Exchange (τώρα μέρος του NYSE) και Nasdaq –, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, του Μιλάνου, το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και µε πολλές εταιρίες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και πρόσφατα και τη Χιλή.

Επίσης διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα που αφορούν τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς της ( www.capitallinkforum.com).

Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία συνεργαζόμενη με 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα τρία Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Η Capital Link είναι η πιο αναγνωρίσιμη εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα με μοναδική προσβασιμότητα σε επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ. Έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη και αποδοτική πλατφόρμα σύνδεσης των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών με την επενδυτική κοινότητα Ευρώπης και Αμερικής. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και διοργανώνει τακτικά Συνέδρια με Analysts και CEO’s σχετικά με τη ναυτιλία. Επιπρόσθετα, διοργανώνει ετησίως σειρά Συνεδρίων "Invest in International Shipping" με αναλυτές και εισηγμένες εταιρίες στην Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα. Τέλος, διατηρεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα ναυτιλίας με πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών σε Αμερική και Αγγλία (www.capitallinkshipping.com).

Στον τομέα των Αμερικανικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Δ.Α.Κ., η Capital Link έχει ηγετική θέση στην Αμερική συνεργαζόμενη με τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου. Το Ετήσιο Συνέδριο "Capital Link Annual Closed-End Fund and Global ETF Forum" που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, ήδη στον 9ο χρόνο του, θεωρείται το σημαντικότερο Συνέδριο του χώρου. Στα πλαίσια του Συνεδρίου αυτού η Capital Link διοργανώνει τα Βραβεία “Annual Closed-End Fund and Global ETF“ τα οποία τιμούν και βραβεύουν τους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι εφαρμόζουν τις υψηλές απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαφάνειας και επενδυτικών σχέσεων. Επίσης, διατηρεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια. (www.closedendfundforum.com).

H Capital Link έχει οργανώσει ένα από τα πιο εκτεταμένα και αποτελεσματικά δίκτυα προβολής των Ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, στην Ευρώπη και Αμερική. Ενδεικτικό της δραστηριότητάς της αποτελεί η αποφασιστική συμβολή της στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Νέας Υόρκης το 2002, η οργάνωση των εκδηλώσεων για την εισαγωγή του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1998, καθώς και η πρώτη επίσκεψη Προέδρου του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Αθήνα το 2001. Το ετήσιο Capital Link on Investing in Greece Συνέδριο, ήδη στον 12ο χρόνο, θεωρείται θεσμός σχετικά με την ενημέρωση των Αμερικανών επενδυτών για τις εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, του Χρηματιστηρίου και των επιχειρήσεων. Το ελληνικό portal της Capital Link (www.capitallinkgreece.com), ενεργό από το 1997, έχει καθιερωθεί ως η κύρια πηγή πληροφόρησης των διεθνών επενδυτών με ενδιαφέρον για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και τις Ελληνικές εισηγμένες εταιρίες. Τέλος, η Capital Link διοργανώνει στην Ελλάδα τα "IR AWARDS® - Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων", με στόχο την επιβράβευση των εταιριών, καθώς και των ατόμων που υιοθετούν και εφαρμόζουν υψηλές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαφάνειας και επενδυτικών σχέσεων με το κοινό (www.irawards.gr).